โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTI02005024

ระยะเวลา ธันวาคม 62 - มีนาคม 63

เที่ยว

เกาะนามิ - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท - ลานสกีรีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – สวนสตอเบอรี่ - โซลทาวเวอร์ ช๊อปปิ้งทงแดมุน - พระราชวังเคียงบ็อค–เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย–ใส่ชุดฮันบก–ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งเมียงดง - Trick Eye Museum – Ice Museum – ช้อปปิ้ง

korea ski winter 6วัน 3คืน

korea ski winter 6วัน 3คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
04 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562 20,888 บาท 4,500 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท จอง
05 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 20,888 บาท 4,500 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท จอง
10 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
11 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562 15,888 บาท 4,500 บาท 15,888 บาท 15,888 บาท 15,888 บาท จอง
12 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
17 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 16,888 บาท 4,500 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท จอง
18 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
19 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
24 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562 18,888 บาท 4,500 บาท 18,888 บาท 18,888 บาท 18,888 บาท จอง
25 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562 21,888 บาท 4,500 บาท 21,888 บาท 21,888 บาท 21,888 บาท จอง
26 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 21,888 บาท 4,500 บาท 21,888 บาท 21,888 บาท 21,888 บาท จอง
27 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค 2563 24,888 บาท 4,500 บาท 24,888 บาท 24,888 บาท 24,888 บาท จอง
28 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค 2563 25,888 บาท 4,500 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท จอง
29 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค 2563 24,888 บาท 4,500 บาท 24,888 บาท 24,888 บาท 24,888 บาท จอง
30 ธ.ค. 2562 - 04 ม.ค 2563 22,888 บาท 4,500 บาท 22,888 บาท 22,888 บาท 22,888 บาท จอง
31 ธ.ค. 2562 - 05 ม.ค 2563 20,888 บาท 4,500 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท จอง
01 ม.ค 2563 - 06 ม.ค 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
02 ม.ค 2563 - 07 ม.ค 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
07 ม.ค 2563 - 12 ม.ค 2563 15,888 บาท 4,500 บาท 15,888 บาท 15,888 บาท 15,888 บาท จอง
08 ม.ค 2563 - 13 ม.ค 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
09 ม.ค 2563 - 14 ม.ค 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
14 ม.ค 2563 - 19 ม.ค 2563 16,888 บาท 4,500 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท จอง
15 ม.ค 2563 - 20 ม.ค 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
16 ม.ค 2563 - 21 ม.ค 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
21 ม.ค 2563 - 26 ม.ค 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
22 ม.ค 2563 - 27 ม.ค 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
23 ม.ค 2563 - 28 ม.ค 2563 16,888 บาท 4,500 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท จอง
28 ม.ค 2563 - 02 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
29 ม.ค 2563 - 03 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
30 ม.ค 2563 - 04 ก.พ. 2563 16,888 บาท 4,500 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท จอง
04 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563 19,888 บาท 4,500 บาท 19,888 บาท 19,888 บาท 19,888 บาท จอง
05 ก.พ. 2563 - 10 ก.พ. 2563 20,888 บาท 4,500 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท จอง
06 ก.พ. 2563 - 11 ก.พ. 2563 20,888 บาท 4,500 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท จอง
08 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
11 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
12 ก.พ. 2563 - 17 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
13 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
14 ก.พ. 2563 - 19 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
18 ก.พ. 2563 - 23 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
19 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
20 ก.พ. 2563 - 25 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
21 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
25 ก.พ. 2563 - 01 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
26 ก.พ. 2563 - 02 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
27 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
28 ก.พ. 2563 - 04 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
03 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
04 มี.ค. 2563 - 09 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
05 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
06 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
10 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
11 มี.ค. 2563 - 16 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง
12 มี.ค. 2563 - 17 มี.ค. 2563 17,888 บาท 4,500 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call