โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ 000000

ระยะเวลา

เที่ยว

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
07 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 15,300 บาท 4,900 บาท 15,300 บาท 15,300 บาท 15,300 บาท จอง
08 ธ.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท จอง
09 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท จอง
10 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท 12,700 บาท 12,700 บาท จอง
11 ธ.ค. 2562 - 14 ธ.ค. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท จอง
12 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 13,300 บาท 4,900 บาท 13,300 บาท 13,300 บาท 13,300 บาท จอง
13 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562 13,300 บาท 4,900 บาท 13,300 บาท 13,300 บาท 13,300 บาท จอง
14 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท จอง
15 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท จอง
16 ธ.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท 13,000 บาท จอง
17 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562 13,300 บาท 4,900 บาท 13,300 บาท 13,300 บาท 13,300 บาท จอง
18 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2562 13,600 บาท 4,900 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท จอง
19 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท จอง
20 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562 14,200 บาท 4,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
21 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562 14,200 บาท 4,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
22 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562 14,500 บาท 4,900 บาท 14,500 บาท 14,500 บาท 14,500 บาท จอง
23 ธ.ค. 2562 - 26 ธ.ค. 2562 14,800 บาท 4,900 บาท 14,800 บาท 14,800 บาท 14,800 บาท จอง
24 ธ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562 15,100 บาท 4,900 บาท 15,100 บาท 15,100 บาท 15,100 บาท จอง
25 ธ.ค. 2562 - 28 ธ.ค. 2562 15,400 บาท 4,900 บาท 15,400 บาท 15,400 บาท 15,400 บาท จอง
26 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562 17,900 บาท 4,900 บาท 17,900 บาท 17,900 บาท 17,900 บาท จอง
27 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562 19,900 บาท 4,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท จอง
28 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 21,900 บาท 4,900 บาท 21,900 บาท 21,900 บาท 21,900 บาท จอง
29 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค 2563 22,900 บาท 4,900 บาท 22,900 บาท 22,900 บาท 22,900 บาท จอง
30 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค 2563 20,900 บาท 4,900 บาท 20,900 บาท 20,900 บาท 20,900 บาท จอง
31 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค 2563 17,900 บาท 4,900 บาท 17,900 บาท 17,900 บาท 17,900 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call