โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT10005266

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

เที่ยว

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - โชว์กายกรรม - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หร

romantic jeju in febuary 4วัน 2คืน

romantic jeju in febuary 4วัน 2คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 ก.พ. 2563 - 04 ก.พ. 2563 9,900 บาท 4,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท จอง
02 ก.พ. 2563 - 05 ก.พ. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
03 ก.พ. 2563 - 06 ก.พ. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
04 ก.พ. 2563 - 07 ก.พ. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
05 ก.พ. 2563 - 08 ก.พ. 2563 9,900 บาท 4,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท จอง
06 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท จอง
07 ก.พ. 2563 - 10 ก.พ. 2563 15,900 บาท 4,900 บาท 15,900 บาท 15,900 บาท 15,900 บาท จอง
08 ก.พ. 2563 - 11 ก.พ. 2563 10,200 บาท 4,900 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท จอง
09 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563 9,900 บาท 4,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท จอง
10 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
11 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
12 ก.พ. 2563 - 15 ก.พ. 2563 9,900 บาท 4,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท จอง
13 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 10,200 บาท 4,900 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท จอง
14 ก.พ. 2563 - 17 ก.พ. 2563 10,200 บาท 4,900 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท จอง
15 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563 9,900 บาท 4,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท จอง
16 ก.พ. 2563 - 19 ก.พ. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
17 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
18 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
19 ก.พ. 2563 - 22 ก.พ. 2563 9,900 บาท 4,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท จอง
20 ก.พ. 2563 - 23 ก.พ. 2563 10,200 บาท 4,900 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท จอง
21 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563 10,200 บาท 4,900 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท 10,200 บาท จอง
22 ก.พ. 2563 - 25 ก.พ. 2563 9,900 บาท 4,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท จอง
23 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563 9,300 บาท 4,900 บาท 9,300 บาท 9,300 บาท 9,300 บาท จอง
24 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563 9,300 บาท 4,900 บาท 9,300 บาท 9,300 บาท 9,300 บาท จอง
25 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563 9,300 บาท 4,900 บาท 9,300 บาท 9,300 บาท 9,300 บาท จอง
26 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
27 ก.พ. 2563 - 01 มี.ค. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
28 ก.พ. 2563 - 02 มี.ค. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
29 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค. 2563 9,000 บาท 4,900 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call