โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ 000000

ระยะเวลา

เที่ยว

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 ม.ค 2563 - 04 ม.ค 2563 15,100 บาท 4,900 บาท 15,100 บาท 15,100 บาท 15,100 บาท จอง
02 ม.ค 2563 - 05 ม.ค 2563 15,100 บาท 4,900 บาท 15,100 บาท 15,100 บาท 15,100 บาท จอง
03 ม.ค 2563 - 06 ม.ค 2563 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท จอง
04 ม.ค 2563 - 07 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
05 ม.ค 2563 - 08 ม.ค 2563 13,100 บาท 4,900 บาท 13,100 บาท 13,100 บาท 13,100 บาท จอง
06 ม.ค 2563 - 09 ม.ค 2563 13,100 บาท 4,900 บาท 13,100 บาท 13,100 บาท 13,100 บาท จอง
07 ม.ค 2563 - 10 ม.ค 2563 13,100 บาท 4,900 บาท 13,100 บาท 13,100 บาท 13,100 บาท จอง
07 ม.ค 2563 - 11 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
09 ม.ค 2563 - 12 ม.ค 2563 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท จอง
10 ม.ค 2563 - 13 ม.ค 2563 14,000 บาท 4,900 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท จอง
11 ม.ค 2563 - 14 ม.ค 2563 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท จอง
12 ม.ค 2563 - 15 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
13 ม.ค 2563 - 16 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
14 ม.ค 2563 - 17 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
15 ม.ค 2563 - 18 ม.ค 2563 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท จอง
16 ม.ค 2563 - 19 ม.ค 2563 14,000 บาท 4,900 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท จอง
17 ม.ค 2563 - 20 ม.ค 2563 14,000 บาท 4,900 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท จอง
18 ม.ค 2563 - 21 ม.ค 2563 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท จอง
19 ม.ค 2563 - 22 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
20 ม.ค 2563 - 23 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
21 ม.ค 2563 - 24 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
22 ม.ค 2563 - 25 ม.ค 2563 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท จอง
23 ม.ค 2563 - 26 ม.ค 2563 14,000 บาท 4,900 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท จอง
24 ม.ค 2563 - 27 ม.ค 2563 14,000 บาท 4,900 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท จอง
25 ม.ค 2563 - 28 ม.ค 2563 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท จอง
26 ม.ค 2563 - 29 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
27 ม.ค 2563 - 30 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
28 ม.ค 2563 - 31 ม.ค 2563 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท 13,400 บาท จอง
29 ม.ค 2563 - 01 ก.พ. 2563 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท จอง
30 ม.ค 2563 - 02 ก.พ. 2563 14,000 บาท 4,900 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท จอง
31 ม.ค 2563 - 03 ก.พ. 2563 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท 13,700 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call