โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT10005267

ระยะเวลา มีนาคม 63

เที่ยว

ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หร

romantic jeju in march 4วัน 2คืน

romantic jeju in march 4วัน 2คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 มี.ค. 2563 - 04 มี.ค. 2563 8,700 บาท 4,900 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท จอง
02 มี.ค. 2563 - 05 มี.ค. 2563 8,700 บาท 4,900 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท จอง
03 มี.ค. 2563 - 06 มี.ค. 2563 8,700 บาท 4,900 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท จอง
04 มี.ค. 2563 - 07 มี.ค. 2563 8,700 บาท 4,900 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท จอง
05 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563 9,000 บาท 4,900 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท จอง
06 มี.ค. 2563 - 09 มี.ค. 2563 9,000 บาท 4,900 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท จอง
07 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563 8,700 บาท 4,900 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท จอง
08 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563 8,400 บาท 4,900 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท จอง
09 มี.ค. 2563 - 12 มี.ค. 2563 8,400 บาท 4,900 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท จอง
10 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563 8,400 บาท 4,900 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท จอง
11 มี.ค. 2563 - 14 มี.ค. 2563 8,700 บาท 4,900 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท จอง
12 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563 9,000 บาท 4,900 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท จอง
13 มี.ค. 2563 - 16 มี.ค. 2563 9,000 บาท 4,900 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท จอง
14 มี.ค. 2563 - 17 มี.ค. 2563 8,700 บาท 4,900 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท จอง
15 มี.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563 8,400 บาท 4,900 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท จอง
16 มี.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2563 8,400 บาท 4,900 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท จอง
17 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563 8,400 บาท 4,900 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท จอง
18 มี.ค. 2563 - 21 มี.ค. 2563 8,400 บาท 4,900 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท จอง
19 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563 9,000 บาท 4,900 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท จอง
20 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563 9,000 บาท 4,900 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท จอง
21 มี.ค. 2563 - 24 มี.ค. 2563 8,700 บาท 4,900 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท 8,700 บาท จอง
22 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563 9,000 บาท 4,900 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท จอง
23 มี.ค. 2563 - 26 มี.ค. 2563 9,000 บาท 4,900 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท จอง
24 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563 9,300 บาท 4,900 บาท 9,300 บาท 9,300 บาท 9,300 บาท จอง
25 มี.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2563 9,600 บาท 4,900 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท จอง
26 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563 9,900 บาท 4,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท จอง
27 มี.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2563 9,900 บาท 4,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call