โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ 000000

ระยะเวลา

เที่ยว

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 พ.ค. 2563 - 04 พ.ค. 2563 12,500 บาท 4,900 บาท 12,500 บาท 12,500 บาท 12,500 บาท จอง
02 พ.ค. 2563 - 05 พ.ค. 2563 12,200 บาท 4,900 บาท 12,200 บาท 12,200 บาท 12,200 บาท จอง
03 พ.ค. 2563 - 06 พ.ค. 2563 12,200 บาท 4,900 บาท 12,200 บาท 12,200 บาท 12,200 บาท จอง
04 พ.ค. 2563 - 07 พ.ค. 2563 12,200 บาท 4,900 บาท 12,200 บาท 12,200 บาท 12,200 บาท จอง
05 พ.ค. 2563 - 08 พ.ค. 2563 12,200 บาท 4,900 บาท 12,200 บาท 12,200 บาท 12,200 บาท จอง
06 พ.ค. 2563 - 09 พ.ค. 2563 11,900 บาท 4,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท จอง
07 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563 11,900 บาท 4,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท จอง
08 พ.ค. 2563 - 11 พ.ค. 2563 11,900 บาท 4,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท จอง
09 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท จอง
10 พ.ค. 2563 - 13 พ.ค. 2563 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท จอง
11 พ.ค. 2563 - 14 พ.ค. 2563 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท จอง
12 พ.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2563 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท จอง
13 พ.ค. 2563 - 16 พ.ค. 2563 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท จอง
14 พ.ค. 2563 - 17 พ.ค. 2563 11,900 บาท 4,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท จอง
15 พ.ค. 2563 - 18 พ.ค. 2563 11,900 บาท 4,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท จอง
16 พ.ค. 2563 - 19 พ.ค. 2563 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท จอง
17 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท จอง
18 พ.ค. 2563 - 21 พ.ค. 2563 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท จอง
19 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท จอง
20 พ.ค. 2563 - 23 พ.ค. 2563 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท จอง
21 พ.ค. 2563 - 24 พ.ค. 2563 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท จอง
22 พ.ค. 2563 - 25 พ.ค. 2563 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท จอง
23 พ.ค. 2563 - 26 พ.ค. 2563 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท จอง
24 พ.ค. 2563 - 27 พ.ค. 2563 11,000 บาท 4,900 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท จอง
25 พ.ค. 2563 - 28 พ.ค. 2563 11,000 บาท 4,900 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท จอง
26 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563 11,000 บาท 4,900 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท จอง
27 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2563 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท จอง
28 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท จอง
29 พ.ค. 2563 - 01 มิ.ย. 2563 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท 11,600 บาท จอง
30 พ.ค. 2563 - 02 มิ.ย. 2563 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท 11,300 บาท จอง
31 พ.ค. 2563 - 03 มิ.ย. 2563 11,000 บาท 4,900 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call