โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ 000000

ระยะเวลา

เที่ยว

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
31 ส.ค. 2562 - 03 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
01 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
02 ก.ย. 2562 - 05 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
03 ก.ย. 2562 - 06 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
04 ก.ย. 2562 - 07 ก.ย. 2562 11,100 บาท 4,900 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท จอง
05 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562 11,400 บาท 4,900 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท จอง
06 ก.ย. 2562 - 09 ก.ย. 2562 11,400 บาท 4,900 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท จอง
07 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 11,100 บาท 4,900 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท จอง
08 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
09 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
10 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
11 ก.ย. 2562 - 14 ก.ย. 2562 11,100 บาท 4,900 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท จอง
12 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 11,400 บาท 4,900 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท จอง
13 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 11,400 บาท 4,900 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท จอง
14 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 11,100 บาท 4,900 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท จอง
15 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
16 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
17 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
18 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562 11,100 บาท 4,900 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท จอง
19 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 11,400 บาท 4,900 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท จอง
20 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562 11,400 บาท 4,900 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท จอง
21 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 11,100 บาท 4,900 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท จอง
22 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
23 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
24 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
25 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562 11,100 บาท 4,900 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท จอง
26 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 11,400 บาท 4,900 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท จอง
27 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 11,400 บาท 4,900 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท 11,400 บาท จอง
28 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562 11,100 บาท 4,900 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท จอง
29 ก.ย. 2562 - 02 ต.ค. 2562 10,800 บาท 4,900 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท จอง
30 ก.ย. 2562 - 03 ต.ค. 2562 11,100 บาท 4,900 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท 11,100 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call