โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT10005260

ระยะเวลา ตุลาคม 62

เที่ยว

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -ชมดอกหญ้า สีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - หมู่บ้านวัฒนธร

wow jeju with busan 5วัน 3คืน

wow jeju with busan 5วัน 3คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562 11,500 บาท 5,900 บาท 11,500 บาท 11,500 บาท 11,500 บาท จอง
02 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 11,800 บาท 5,900 บาท 11,800 บาท 11,800 บาท 11,800 บาท จอง
03 ต.ค. 2562 - 07 ต.ค. 2562 11,800 บาท 5,900 บาท 11,800 บาท 11,800 บาท 11,800 บาท จอง
04 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562 11,800 บาท 5,900 บาท 11,800 บาท 11,800 บาท 11,800 บาท จอง
05 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562 11,500 บาท 5,900 บาท 11,500 บาท 11,500 บาท 11,500 บาท จอง
06 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562 11,500 บาท 5,900 บาท 11,500 บาท 11,500 บาท 11,500 บาท จอง
07 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562 11,800 บาท 5,900 บาท 11,800 บาท 11,800 บาท 11,800 บาท จอง
08 ต.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562 12,100 บาท 5,900 บาท 12,100 บาท 12,100 บาท 12,100 บาท จอง
09 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 15,500 บาท 5,900 บาท 15,500 บาท 15,500 บาท 15,500 บาท จอง
10 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 19,500 บาท 5,900 บาท 19,500 บาท 19,500 บาท 19,500 บาท จอง
11 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 18,500 บาท 5,900 บาท 18,500 บาท 18,500 บาท 18,500 บาท จอง
12 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562 14,200 บาท 5,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
13 ต.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562 13,900 บาท 5,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท จอง
14 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562 13,600 บาท 5,900 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท จอง
15 ต.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562 13,900 บาท 5,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท จอง
16 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 14,200 บาท 5,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 14,200 บาท 5,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
18 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 14,200 บาท 5,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
19 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 14,200 บาท 5,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
20 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562 13,900 บาท 5,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท จอง
21 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562 13,900 บาท 5,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท จอง
22 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562 14,200 บาท 5,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
23 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 14,200 บาท 5,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
24 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 14,200 บาท 5,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
25 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562 14,200 บาท 5,900 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท 14,200 บาท จอง
26 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562 13,900 บาท 5,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท จอง
27 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562 13,600 บาท 5,900 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท จอง
28 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562 13,600 บาท 5,900 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท จอง
29 ต.ค. 2562 - 02 พ.ย. 2562 13,600 บาท 5,900 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท จอง
30 ต.ค. 2562 - 03 พ.ย. 2562 13,600 บาท 5,900 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท 13,600 บาท จอง
31 ต.ค. 2562 - 04 พ.ย. 2562 13,300 บาท 5,900 บาท 13,300 บาท 13,300 บาท 13,300 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call