โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT10004908

ระยะเวลา กันยายน - พฤศจิกายน 62

เที่ยว

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ชายหาดวอลจองรี - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินท

wow jeju with busan 5วัน

wow jeju with busan 5วัน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
02 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562 12,900 บาท 5,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง
03 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562 12,600 บาท 5,900 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท จอง
04 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562 12,600 บาท 5,900 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท จอง
05 พ.ย. 2562 - 09 พ.ย. 2562 12,900 บาท 5,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง
06 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
07 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
08 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
09 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562 12,900 บาท 5,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง
10 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 12,600 บาท 5,900 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท จอง
11 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 12,600 บาท 5,900 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท จอง
12 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562 12,900 บาท 5,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง
13 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
14 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
15 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
16 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 12,900 บาท 5,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง
17 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 12,600 บาท 5,900 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท จอง
18 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 12,600 บาท 5,900 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท จอง
19 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562 12,900 บาท 5,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง
20 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
21 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
22 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
23 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562 12,900 บาท 5,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง
24 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562 12,600 บาท 5,900 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท จอง
25 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562 12,600 บาท 5,900 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท จอง
26 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 12,900 บาท 5,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง
27 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
28 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
29 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562 13,200 บาท 5,900 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท 13,200 บาท จอง
30 พ.ย. 2562 - 04 ธ.ค. 2562 12,900 บาท 5,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call