โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ทัวร์แนะนำ


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน

ราคาเรื่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORUL สงกรานต์ 6 วัน 5 คืน

ราคาเรื่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Eva 3 อุทยาน

ราคาเรื่มต้น 23,555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอย่างมั่นใจ..ไปอย่างผู้รู้จริงในเรื่องเที่ยวกับ "กูรูทริป" ทางเรานำเสนอโปรแกรมไต้หวัน ที่ดีที่สุดคุ้มค่าแก่การเดินทางวันหยุดพักผ่อนแบบคุ้มสุดๆมาเพื่อท่าน คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ทัวรไต้หวัน  ไต้หวัน(Taiwan) ประเทศที่นักท่องเที่ยวหลายคนถึงกับบอกว่าดีงามใกล้เคียงกับญี่ปุ่นแต่ค่าครองชีพถูกกว่า 3 เท่า! เป็นเกาะที่มีรูปร่างคล้ายวงรี ห่างจากประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน มีขนาดประมาณ จังหวัดของไทยรวมกัน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน อยู่ทางเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ และอยู่ด้านล่างของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรทั้งหมดประมาณ 23 ล้านคน เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดของโลก แต่ไต้หวันก็ยังมีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ยอดเขาสูงชันและป่าดิบในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามด้วย โดยเฉพาะเทือกเขาที่ทอดตัวอยู่ตรงกลางของเกาะจนแบ่งโซนเมืองของประเทศออกเป็นซ้ายกับขวา เมืองใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงของไต้หวันจะอยู่ติดทะเลทางตะวันตก เช่น เมืองหลวงไทเป(Taipei)ทางตอนเหนือ และเมืองเกาสง(Kaohsiung)ทางตอนใต้

 

ไต้หวันมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทั้งความทันสมัย ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ป่าไม้และภูเขาที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม และอาหารที่ถูกปากนักท่องเที่ยวไปทั่วโลก อีกทั้งคนไต้หวันเองก็เรียกว่าเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก มีถนนหนทาง สะอาด ปลอดภัย มีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว แต่ค่าครองชีพกลับไม่ได้ต่างจากเมืองไทยซักเท่าไหร่ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นจีนกลาง รองลงมาจะเป็นจีนแต้จิ๋วเหมือนคนจีนส่วนใหญ่ของไทย และรองลงมาจะเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยหรือคนทำงานในเมืองใหญ่ๆมักจะพูดภาษาอังกฤษกันได้ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีรัฐบาลเป็นของตัวเอง และมีค่าเงินที่เรียกว่า New Taiwan Dollar ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนใกล้เคียงกับไทย ประมาณ 1 TWD = 1.09 บาท

 

พื้นที่ต่างๆใน ไต้หวัน(Taiwan) - ไทเป(Taipei)นิวไทเป(New Taipei)เกาสง(Kaohsiung)จินเหมิน(Kinmen)ผิงตง(Pingtung)ไทชุง(Taichung)หนานโถว (Nantou)ไถหนาน(Tainan)ซินจู๋(Hsinchu)อี่หลาน(Yilan)จี้หลง(Keelung)ฮัวเหลียน (Hualien)เจียอี่(Chiayi)หยุนหลิน(Yunlin)เถาหยวน(Taoyuan)

 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ไต้หวันทัวร์, ทัวร์ไต้หวัน, แพคเกจทัวร์ไต้หวัน, ราคาทัวร์ ไต้หวัน, ทัวร์ ไต้หวัน ถูก, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, ทัวร์ไต้หวันราคาพิเศษ,

 

**ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**

 

ทัวร์ไต้หวัน (26)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ระยะเวลา มกราคม 62 - เมษายน 62

รหัสทัวร์ GTV01003417


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน
ม.ค24-27
ก.พ.13-16 / 14-17 / 16-16 / 17-20 / 20-23 / 21-24 / 27-02 มี.ค.
มี.ค.03-06 / 06-09 / 10-13 / 13-16 / 17-20 / 20-23 / 24-27 / 27-30 / 31-03 เม.ย. / 31-03 เม.ย.

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

เม.ย.02-05 / 23-26

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN 9999 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN 9999 4 วัน 2 คืน

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTV01003418


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ร้านพายสัปปะรด -ซือหลินไนท์มาร์เกต ไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
ม.ค27-30
ก.พ.10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 19-22 / 24-27 / 26-01 มี.ค.
มี.ค.03-06 / 05-08 / 10-13 / 12-15 / 17-20 / 19-22 / 24-27 / 26-29 / 27-30

ทัวร์ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์

ทัวร์ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์

ระยะเวลา มกราคม 62

รหัสทัวร์ GTV01003423


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
ม.ค22-25 / 29-01 ก.พ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTF03003082


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์
ม.ค26-29
ก.พ.15-18 / 22-25
มี.ค.01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29-01

ทัวร์ไต้หวัน Lover Taiwan เทศกาลดอกไม้ Expo 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน Lover Taiwan เทศกาลดอกไม้ Expo 5 วัน 3 คืน

ระยะเวลา มกราคม - เมษายน 61

รหัสทัวร์ GTV01003413


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้าน ใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ม.ค22-26 / 25-29 / 28-01 ก.พ. / 29-02 ก.พ.

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTB01003405


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)–วัดหลงซาน –ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท
ม.ค24-27 / 31-03 ก.พ.
ก.พ.07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-03 มี.ค.
มี.ค.07-10 / 14-17 / 21-24

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

รหัสทัวร์ GTB01003403


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
ไถจง • ไทเป • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ศูนย์เครื่องสำอาง•ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium• ทะเลสาบสุริยันจันทรา•วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่• ชิมชาอู่หลง • ไถจงไนท์มาเก็ต ห
ม.ค23-26
ก.พ.20-23 / 27-02 มี.ค.
มี.ค.06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30

ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN 5 วัน 3 คืน มหัศจรรย์อาลีซาน

ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN 5 วัน 3 คืน มหัศจรรย์อาลีซาน

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

รหัสทัวร์ GTV01003416


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม-อนุ
ก.พ.15-19 / 22-26 / 28-04 มี.ค.
มี.ค.01-05 / 07-11 / 08-12 / 14-18 / 15-19 / 21-25

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ฟลอร่า เอ็กซ์โป

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ฟลอร่า เอ็กซ์โป

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มกราคม 62

รหัสทัวร์ GTF03003084


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
ไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-Duty Free-ซีเหมินติง-แช่น้ำแ
ม.ค25-28

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน

ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTI02002915


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง
ม.ค24-27
ก.พ.15-18 / 23-26
มี.ค.02-05 / 07-10 / 15-18 / 21-24

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN

COYOTE TAIWAN 5 วัน 3 คืน

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTV01003412


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์ ไทเป-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ ตลาดซีเหมินติง-พัก
ม.ค21-21 / 24-28 / 25-29 / 30-03 ก.พ.
ก.พ.14-18 / 15-19 / 22-25 / 28-04 มี.ค.
มี.ค.01-05 / 07-11 / 08-12 / 14-18 / 15-19 / 21-25 / 22-26

ทัวร์ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

รหัสทัวร์ GTV01003415


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์
ก.พ.12-17 / 16-21
มี.ค.02-07 / 09-14 / 12-17 / 16-21 / 19-24 / 26-31
เม.ย.03-08 / 05-10 / 06-11 / 09-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 14-19

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไถจง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไถจง 5 วัน 4 คืน

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTB01003404


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้ อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซ
ม.ค21-25
ก.พ.16-20 / 23-27
มี.ค.02-06 / 09-13 / 11-15 / 16-20 / 25-29

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTB01003402


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
สนามบินเถาหยวน ●ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●ร้านใบชา ●ไถจง ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซ
ม.ค25-29 / 26-30 / 27-31
ก.พ.01-05 / 02-06 / 03-07 / 08-12 / 09-13 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-27 / 24-28
มี.ค.01-05 / 02-06 / 03-07 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-27

ทัวร์ไต้หวัน อาหมวย อาลีซาน 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน อาหมวย อาลีซาน 5วัน 3คืน

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTV01003422


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-แวะชิมชา–เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน) - นั่งรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพันปี– ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป–เจอร์เมเนียม–อุทยานเหย๋หลิ่ว–สถานีสือเฟิน-ตึกไทเป
ม.ค23-27 / 30-03 ก.พ.
ก.พ.13-17 / 20-24 / 27-03 มี.ค.
มี.ค.06-10 / 13-17 / 20-24

ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN 6วัน 4 คืน

T-DED MISTER TAIWAN 6วัน 4 คืน

ระยะเวลา พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

รหัสทัวร์ GTZ02002648


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ธ.ค.28-02 / 30-04

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4 วัน 3 คืน

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTA04003527


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ศูนย์เค
ก.พ.14-17 / 21-24
มี.ค.09-12 / 16-19 / 23-26

ทัวร์ไต้หวัน ขันที อาลีซาน 6วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขันที อาลีซาน 6วัน 4คืน

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

รหัสทัวร์ GTV01003421


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เจอร์เมเนียม -อุทยาน
ม.ค21-26 / 26-31 / 28-02 ก.พ.
ก.พ.23-28 / 25-02 มี.ค.
มี.ค.02-07 / 04-09 / 09-14 / 11-16 / 16-21 / 18-23 / 23-28

ทัวร์ไต้หวัน 3 เด้ง อุทยาน 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน 3 เด้ง อุทยาน 6 วัน 4 คืน

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 62 - เมษายน 62

รหัสทัวร์ GTV01003411


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป ไทเ
ก.พ.23-28 / 26-28 / 26-03 มี.ค.
มี.ค.05-10 / 23-28 / 30-04 เม.ย.
เม.ย.04-09 / 13-18 / 15-20

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน

ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มกราคม 62

รหัสทัวร์ GTI02002932


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ เจี๊ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี -ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป - ตึกไทเป101 – หมู่บ้านจิ๋วเฟิ
ม.ค26-30

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อาลีซาน EVAเป๊ะปัง

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อาลีซาน EVAเป๊ะปัง

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTF03003080


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป-ร้านขนมพายส
ก.พ.13-17 / 20-24 / 27-03 มี.ค.

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Eva 3 อุทยาน

Taiwan Eva 3 อุทยาน

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มกราคม 62

รหัสทัวร์ GTF03003079


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบั
ม.ค21-26 / 24-29
ธ.ค.20-25

ทัวร์ไต้หวัน EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน

ทัวร์ไต้หวัน EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

รหัสทัวร์ GTZ01003108


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์ ไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง– ไทเป- แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ
มี.ค.15-18 / 16-19 / 30-02 เม.ย.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ พักบนฟาร์มชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน

ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ พักบนฟาร์มชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62

รหัสทัวร์ GTZ01003107


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
หนานโถว –ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา – พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM เมืองหนานโถว –ไทเป – แวะชิมขนมพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถาน
ม.ค24-27
ก.พ.21-24

ทัวร์ไต้หวัน SMILE DREAM TAIWAN 3 อุทยาน

ทัวร์ไต้หวัน SMILE DREAM TAIWAN 3 อุทยาน

ระยะเวลา เมษายน 62

รหัสทัวร์ GTA04003525


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต – อาบน้ำแร่ ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
เม.ย.14-18

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORUL สงกรานต์ 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORUL สงกรานต์ 6 วัน 5 คืน

ระยะเวลา เมษายน 62

รหัสทัวร์ GTA04003526


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยว
เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – เมืองไทจง- ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง –ปราสาทซินเซ่อ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านไอศครีม MIYAHARA– หนานโถว – วัดเหวินอู่ ล่องเรือท
เม.ย.12-17

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call