โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์

 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

 

อัตราค่าบริการ

 

 

ประเภทวีซ่า

ชนิดวีซ่า

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

ท่องเที่ยว

เข้าออกครั้งเดียว 
(Single)

6,000 บาท

7 วันทำการ

(โชว์ตัว)

ค่าธรรมเนียมสถานฑูต+ค่าบริการ
(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตนอร์เวย์

 

 

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2021 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call