โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศพม่า

 เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

ประเภทวีซ่า

ค่าวีซ่าชำระสถานทูต

ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

วีซ่าท่องเที่ยว 

810 บาท

2,000 บาท

1,810 บาท

วีซ่าธุรกิจ

1,440 บาท

2,000 บาท

2,440 บาท

อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าสามารถดาวโหลดได้ที่นี่ อัตราค่าบริการวีซ่า 
(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

 

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2021 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call