โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

วีซ่าธุรกิจประเทศสเปน

 เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 


ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ

เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง :

หลักฐานที่แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางอื่นๆ

 

ประเภทวีซ่า

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

ค่าบริการยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

วีซ่าธุรกิจ (เข้าออกหลายครั้ง)

3,000 บาท

2,000 บาท

5,000 บาท

 

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2021 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call