โทร: 02-003-1196
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTG07005630

ระยะเวลา สิงหาคม 2565 - มกราคม 2566

เที่ยว

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ประตูชัย – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง - พระราชวังเก่าหลวงพระบาง....

ช็อป

-

กิน

เมนู เฝอลาว

พิเศษ

ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางจาก วังเวียง - หลวงพระบาง - วังเวียง

ทัวร์ลาว เส้นทาง อุดรธานี - ลาว ข้อยฮักเจ้า 4วัน3คืน

ทัวร์ลาว เส้นทาง อุดรธานี - ลาว ข้อยฮักเจ้า 4วัน3คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
12 ส.ค. 2565 - 15 ส.ค. 2565 16,999 บาท 3,500 บาท จอง
16 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
18 ส.ค. 2565 - 21 ส.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
25 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
29 ส.ค. 2565 - 01 ก.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
01 ก.ย. 2565 - 04 ก.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
06 ก.ย. 2565 - 09 ก.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
14 ก.ย. 2565 - 17 ก.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
17 ก.ย. 2565 - 20 ก.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
22 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
24 ก.ย. 2565 - 27 ก.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
27 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
05 ต.ค. 2565 - 08 ต.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
06 ต.ค. 2565 - 09 ต.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
07 ต.ค. 2565 - 10 ต.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
12 ต.ค. 2565 - 15 ต.ค. 2565 16,999 บาท 3,500 บาท จอง
13 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565 16,999 บาท 3,500 บาท จอง
14 ต.ค. 2565 - 17 ต.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
19 ต.ค. 2565 - 22 ต.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
20 ต.ค. 2565 - 23 ต.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
21 ต.ค. 2565 - 24 ต.ค. 2565 16,999 บาท 3,500 บาท จอง
22 ต.ค. 2565 - 25 ต.ค. 2565 16,999 บาท 3,500 บาท จอง
26 ต.ค. 2565 - 29 ต.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
27 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
28 ต.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
02 พ.ย. 2565 - 05 พ.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
03 พ.ย. 2565 - 06 พ.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
04 พ.ย. 2565 - 07 พ.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
09 พ.ย. 2565 - 12 พ.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
10 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
11 พ.ย. 2565 - 14 พ.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
16 พ.ย. 2565 - 19 พ.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
17 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
23 พ.ย. 2565 - 26 พ.ย. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
30 พ.ย. 2565 - 03 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
01 ธ.ค. 2565 - 04 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
02 ธ.ค. 2565 - 05 ธ.ค. 2565 16,999 บาท 3,500 บาท จอง
03 ธ.ค. 2565 - 06 ธ.ค. 2565 16,999 บาท 3,500 บาท จอง
07 ธ.ค. 2565 - 10 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
08 ธ.ค. 2565 - 11 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
09 ธ.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565 16,999 บาท 3,500 บาท จอง
10 ธ.ค. 2565 - 13 ธ.ค. 2565 16,999 บาท 3,500 บาท จอง
14 ธ.ค. 2565 - 17 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
15 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
21 ธ.ค. 2565 - 24 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
22 ธ.ค. 2565 - 25 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
23 ธ.ค. 2565 - 26 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
28 ธ.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 3,500 บาท จอง
29 ธ.ค. 2565 - 01 ม.ค 2566 17,999 บาท 3,500 บาท จอง
30 ธ.ค. 2565 - 02 ม.ค 2566 17,999 บาท 3,500 บาท จอง
31 ธ.ค. 2565 - 03 ม.ค 2566 17,999 บาท 3,500 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-003-1196

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2022 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call