โทร: 02-003-1196
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTG07005631

ระยะเวลา สิงหาคม 2565 - มกราคม 2566

เที่ยว

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง....

ช็อป

-

กิน

เมนู เฝอลาว

พิเศษ

ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางจาก วังเวียง - หลวงพระบาง - วังเวียง

ทัวร์ลาว เส้นทาง อุดรธานี - ลาว น่าฮักหลาย 3วัน2คืน

ทัวร์ลาว เส้นทาง อุดรธานี - ลาว น่าฮักหลาย 3วัน2คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
16 ส.ค. 2565 - 18 ส.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
18 ส.ค. 2565 - 20 ส.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
19 ส.ค. 2565 - 21 ส.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
23 ส.ค. 2565 - 25 ส.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
26 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
27 ส.ค. 2565 - 29 ส.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
01 ก.ย. 2565 - 03 ก.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
05 ก.ย. 2565 - 07 ก.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
09 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
13 ก.ย. 2565 - 15 ก.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
15 ก.ย. 2565 - 17 ก.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
17 ก.ย. 2565 - 19 ก.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
21 ก.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
23 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
26 ก.ย. 2565 - 28 ก.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
30 ก.ย. 2565 - 02 ต.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
04 ต.ค. 2565 - 06 ต.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
07 ต.ค. 2565 - 09 ต.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
08 ต.ค. 2565 - 10 ต.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
11 ต.ค. 2565 - 13 ต.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
13 ต.ค. 2565 - 15 ต.ค. 2565 14,999 บาท 2,500 บาท จอง
14 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565 14,999 บาท 2,500 บาท จอง
15 ต.ค. 2565 - 17 ต.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
18 ต.ค. 2565 - 20 ต.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
21 ต.ค. 2565 - 23 ต.ค. 2565 14,999 บาท 2,500 บาท จอง
22 ต.ค. 2565 - 24 ต.ค. 2565 14,999 บาท 2,500 บาท จอง
25 ต.ค. 2565 - 27 ต.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
28 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
01 พ.ย. 2565 - 03 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
04 พ.ย. 2565 - 06 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
05 พ.ย. 2565 - 07 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
08 พ.ย. 2565 - 10 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
11 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
12 พ.ย. 2565 - 14 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
15 พ.ย. 2565 - 17 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
18 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
19 พ.ย. 2565 - 21 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
22 พ.ย. 2565 - 24 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
25 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
26 พ.ย. 2565 - 28 พ.ย. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
29 พ.ย. 2565 - 01 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
02 ธ.ค. 2565 - 04 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
03 ธ.ค. 2565 - 05 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 2,500 บาท จอง
04 ธ.ค. 2565 - 06 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 2,500 บาท จอง
06 ธ.ค. 2565 - 08 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
09 ธ.ค. 2565 - 11 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 2,500 บาท จอง
10 ธ.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565 14,999 บาท 2,500 บาท จอง
13 ธ.ค. 2565 - 15 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
16 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
17 ธ.ค. 2565 - 19 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
20 ธ.ค. 2565 - 22 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
23 ธ.ค. 2565 - 25 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
24 ธ.ค. 2565 - 26 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
27 ธ.ค. 2565 - 29 ธ.ค. 2565 12,999 บาท 2,500 บาท จอง
30 ธ.ค. 2565 - 01 ม.ค 2566 15,999 บาท 2,500 บาท จอง
31 ธ.ค. 2565 - 01 ม.ค 2566 15,999 บาท 2,500 บาท จอง
01 ม.ค 2566 - 03 ม.ค 2566 14,999 บาท 2,500 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-003-1196

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2022 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call